Close

Bijzondere algemene ledenvergadering (BALV) 7 september

Op 7 september a.s. staat de BALV gepland betreffende wijzigingen in statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Wij willen een klemmend beroep doen op ieder lid om op de BALV aanwezig te zijn.

Bij onvoldoende aanwezigheid kunnen geen rechtsgeldige besluiten genomen worden.

De inhoudelijke stukken liggen ter inzage in het clubhuis.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd.

Stemgerechtigd zijn: Ereleden, Leden (op 1 juli 2023 16 jaar of ouder), Donateurs en Geeltjesleden.

Weet u niet of u stemgerechtigd bent? Bij de stukken is ook een lijst van alle stemgerechtigde leden.

Kunt u niet de 7e september, machtig dan een ander lid.

Machtigingsformulier zit de uitnodiging van 7 augustus. Let wel: machtiging moet volledig ingevuld en op papier meegenomen worden!

Plaats en Datum:

7 September, 20.00 uur

Clubhuis ZRC de Duuvels

Marconistraat 12, Zevenaar

Wij zien u graag in grote getalen op de 7e september.

Bedankt!

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.