Close

Uitschrijven

Wil jij je lidmaatschap opzeggen? Wat jammer! Dit kan uiterlijk tot april van het lopende seizoen.

 

Bij opzegging zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 

– Je kan uitsluitend schriftelijk opzeggen. Stuur een email naar: info@duuvels.nl met als onderwerp: ‘Lidmaatschap opzeggen’. Vermeld uw naam. Optioneel geeft u de reden aan, die horen we graag. Of  gebruik het onderstaande formulier.


– Opzeggen van het lidmaatschap kan op elk moment gedurende het jaar tot uiterlijk april van het lopende kalenderjaar.

 
– De contributie is altijd voor het gehele jaar verschuldigd, ongeacht het moment van de opzegging. De contributie-inning via incasso loopt door tot en met december van het betreffende jaar. Bij tussentijdse opzegging gedurende het jaar is geen restitutie van contributie mogelijk.


– Wanneer er na april wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap met één jaar verlengd en eindigt deze per 31-12 van het jaar erop.

Bedankt!

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.