Close

Op deze pagina vindt U enkele belangrijke documenten inzake de Duuvels

 

De statuten van de vereniging

Het huishoudelijk reglement van de vereniging

Bijlage bij het huishoudelijk reglement: taakverdeling

Bijlage bij het huishoudelijk reglement: benoeming erelid

 

ZRC de Duuvels onderschrijft de “gedragscode” van Rugby Nederland. Gedragscode R-NL

 

 

Bij rugby horen KERNWAARDEN

 

Respect Zonder respect geen rugby. We spelen volgens de regels. We respecteren de scheidsrechter, de tegenstanders en onze medespelers. Ongeacht geloof, geaardheid, geslacht of gender.

 

Discipline We laten discipline zien tijdens het beoefenen van onze sport. We spelen hard maar fair waarbij player welfare in alle gevallen voorop staat.

 

Kameraadschap Rugby is de ultieme teamsport. Samen speel je en train je en beleef je rugby. Je bent trots op je sport. Rugby onderscheidt je van de rest. Je draagt de sport altijd mee en bouwt vriendschappen voor het leven.

ZRC de Duuvels onderschrijft het “player welfare” programma van Rugby Nederland.

Informatie hierover is te vinden op de site van R-NL:

 

Dopingwijzer

Vertrouwenspersoon

Hersenschuddingprotocol

Bedankt!

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.