Close

Vanaf 1 oktober is ZRC de Duuvels op zoek naar een enthousiaste jeugdcoördinator. Ben je goed in organiseren en vind je het leuk om te zorgen dat onze jeugd deze mooie sport kan beoefenen, meld je bij onze huidige jeugdcoördinator, Cathalijne. 


Ook als je één of enkele van de onderstaande taken op je wil nemen horen we dat graag. Samen zorgen we er zo voor dat de club kan blijven draaien.

 

Of stuur een bericht naar jeugd@duuvels.nl

 


 

Taakbeschrijving:

 

De jeugd coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie het afstemmen tussen club, ouders, Gelre en DJO.

 

Club
Als jeugdcoördinator ben je onderdeel van het bestuur. Je stemt zaken af met het bestuur. Maar bent ook de oren van de club. Wanneer er zaken spelen koppel je dit terug aan het bestuur, zodat er gezamenlijk oplossingen kunnen worden bedacht. Je heet nieuwe jeugdleden een warm welkom en maakt ouders wegwijs binnen de club. Alle ouders wordt vriendelijke verzocht een vrijwilligerstaak op zich te nemen.

Je coördineert de TBM-dagen. De wedstrijdsecretaris helpt je hierbij. Hij is verantwoordelijk voor het regelen van de refs. Regel de coördinatie uitzetten veld(en) op vrijdagavond, barbezetting, ontvangst teams, gezamenlijke warming-up en wedstrijd schema voor die dag (dit doe je in samenspraak met het aanspreekpunt / coach van de TBM.

Voor de CJC (Cubs, Junioren, Colts) coördineer je de wedstrijden die je thuis host. Hieronder vallen afstemming met teammanager van jouw cluster, barbezetting, opruimen en schoonmaak na de wedstrijd. Een ref wordt via de bond geregeld. Maar houdt samen met de wedstrijdsecretaris scherp of dit op tijd geregeld is.

Ouders
Je zit in elke groepsapp van de jeugd. Hierdoor signaleer je bijvoorbeeld veelvuldig afwezigheid van een kind, blessures of andere zaken. Daarnaast heb je als taak om per leeftijdscategorie een aanspreekpunt te regelen. Dit is doorgaans een ouder. Dit aanspreekpunt neemt deel aan de overleggen binnen een cluster. Zodat jij dat zelf niet allemaal hoeft te doen. Het aanspreekpunt is belangrijk voor jou! Omdat je daar het hele jaar al de input van het Gelre en punten vanuit het bestuur aan terugkoppelt. Het aanspreekpunt koppelt op haar beurt de zaken terug aan de ouders van de leeftijdscategorie. Jij pakt dit op en zet je vraag uit daar waar nodig, zodat je het aanspreekpunt vervolgens een passende terugkoppeling kan verzorgen. Belangrijke regel: een kind dient zich altijd aan of af te melden voor een wedstrijd. Zie hierop toe en neem contact op met een kind of ouder wanneer dit niet gebeurt.

Gelre
Gelre is een groep jeugdcoördinatoren welke ongeveer 4 keer per seizoen bijeen komt om (wedstrijd) zaken af te stemmen. Hier word jij onderdeel van. Deze groep heeft een eigen groepsapp. De clubs welke in deze groep zitten zijn: RC Wageningen, The Wasps, Wild Rovers, The Pigs. Black Bulls, Octopus en RC Betuwe. Gelre houdt zich bezig met verdelen van wedstrijddagen, afstemmen clusterteams, leuke initiatieven delen, oplossen van problemen welke in de loop van het seizoen ontstaan.

DJO
Als jeugdcoördinator zit je in deze groepsapp. Hierin zitten alle jeugdcoördinatoren. DJO staat voor District Jeugd Overleg. Hierin bespreken jullie zaken welke zich afspelen of welke jij belangrijk vindt om aan te geven. Het aanspreekpunt voor DJO Oost is Jos Sinke. Hij koppelt op zijn beurt alles terug aan het LJO (Landelijk Jeugd Overleg)

Bedankt!

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.